ประกาศประกันสังคม 2567

ประกันสังคม 2567 2024 ทำฟันประกันสังคม ประกันสังคมทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกาศประกันสังคม 2567

ประกาศประกันสังคมกรณีทำฟัน 2567/2024

เนื่องจากคลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center ให้บริการทางทันตกรรมโดยที่ผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมสามารถใช้บริการรับการรักษาทางทันตกรรมที่คลินิกได้โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายตามที่ทุกท่านได้ใช้บริการอย่างสะดวกสบายเรื่อยมา หรือรายละเอียดตามลิ้งนี้

ล่าสุด❗️ ทางสำนักงานประกังสัมคมได้มีประกาศเพิ่มเติมให้ผู้ให้บริการประกันสังคมโดยที่ผู้มารับบริการการรักษาไม่ต้องสำรองจ่ายนั้น 

จำเป็นที่จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับบริการการรักษา “ตัวจริง” หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้มารับบริการการรักษาสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่คนไทย

ตามประกาศด้านล่างนี้

ประกาศประกันสังคมกรณีทำฟันโดยไม่ต้องสำรองจ่าย 2567/2024

กล่าวคือ จำเป็นที่จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มารับบริการการรักษาเท่านั้นจึงจะสามารถทำเรื่องเบิกประกันสังคมกรณีทันตกรรม หรือประกันสังคมกรณีทำฟัน โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายได้นั้นเอง

ทั้งนี้ ทางคลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center จึงขอความร่วมมือผู้มาใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีทำฟันทุกท่าน นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วย ณ วันรับการรักษา 😁

จึงประกาศต่อมาให้ทุกคนทราบ เพื่อจะได้ไม่หงุดหงิดใจวันมารับการรักษานะจ๊ะ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *