ทำฟันประกันสังคม

ประกันสังคม ประกันสังคมทำฟัน ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ทำฟันตัดประกันสังคม

ประกันสังคม

ประกันสังคมกรณีทำฟัน ทำอะไรได้บ้าง

อย่างที่ทราบกันทั่วไป ผู้มีสิทธิประกันสังคมที่สามารถใช้ในกรณีทันตกรรมได้นั้น จะสามารถทำการรักษา

  • ขูดหินปูน
  • อุดฟัน
  • ถอนฟัน
  • ถอนฟันคุด
  • ผ่านฟันคุด

ได้ โดยสามารถเบิกจากประกันสังคมได้ ปีละ 900 บาท โดยที่ส่วนต่างจากการรักษานั้น ผู้ใช้บริการการรักษาก็จำเป็นต้องชำระเพิ่มเติมจาก 900 บาทนั้นเอง

การที่ผู้เข้ารักการรักษาจำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือไม่ต้องสำรองจ่ายนั้น ก็ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลแต่ละที่ที่ได้ทำข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคมเอาไว้

ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค สามารถตัดตรง 900 บาทได้เลยโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

แต่สิ่งที่ผู้มีสิทธิ์ประกันตนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบก็คือ

ประกันสังคมกรณีทันตกรรม สามารถเบิกกรณีทำฟันปลอมได้ด้วย

โดยมีหลักเกณฑ์จากสำนักงานประกันสังคมดังนี้

ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ สามารถเบิกได้ในวงเงิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ใส่ฟันปลอม หรือฟันเทียมนั้น โดยที่

  • ใส่ฟันปลอมหรือฟันเทียม 1 – 5 ซี่ เบิกได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,300 บาท
  • ใส่ฟันปลอมหรือฟันเทียม 6 ซี่ขึ้นไป เบิกได้ตามจ่ายจริง ไม่เกิน 1,500 บาท

ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก สามารถเบิกได้ในวงเงิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ใส่ฟันปลอม หรือฟันเทียมนั้น โดยที่

  • ฟันปลอม หรือฟันเทียมทั้งปาก บน หรือล่าง (ฝาเดียว) เบิกได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 2,400 บาท
  • ฟันปลอม ทั้งปาก (บนล่าง) เบิกได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 4,400 บาท

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเบิกกรณีทำฟันเทียมหรือฟันปลอม ผู้เข้ารับการรักษาจำเป็นจะต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินจากทางคลินิก ไปติดต่อทำเรื่องเบิกที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน โดยสำนักงานประกันสังคม ไม่มีนโยบายเบิกตรงโดยไม่ต้องสำรองจ่ายในกรณีทำฟันปลอม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *