คำแนะนำการใส่อุปกรณ์จัดฟันใส

คำแนะนำการใส่อุปกรณ์จัดฟันใส คำแนะนำใส่จัดฟันใส จัดฟันใส Invisalign ClearCorrect ทำความสะอาดจัดฟันใส

คำแนะนำในการใส่อุปกรณ์จัดฟันใส

คำแนะนำการใส่อุปกรณ์จัดฟันใส

เมื่อได้รับอุปกรณ์จัดฟันใสไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใด หรือยี้ห้อใดก็ตาม จะมีหลักปฏิบัติคล้ายๆกัน คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center รวบรวมมาไว้ให้แล้ว

  1. ควรใส่อุปกรณ์ให้ได้ 20-22 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด และการเคลื่อนฟันเป็นไปตามแผนการรักษา
  2. ใส่อุปกรณ์จัดฟันใสตามระยะเวลาของแต่ละแบรนด์แนะนำ หรือตามที่คุณหมอแนะนำ
  3. ไม่ควรใส่อุปกรณ์จัดฟันใสดื่นเครื่องดื่มร้อน น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีสี
  4. สามารถใส่เครื่องมือจัดฟันใสเคี้ยวอาหารได้ (ถ้าสามารถทำได้) แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องมือจัดฟันใสไม่มีความคมในการเคี้ยวอาหาร อาจทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ จึงมีคำแนะนำให้ถอดเมื่อทานอาหาร
  5. กัด Chewie ให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้อุปกรณ์จัดฟันใสทำงานได้เต็มที่
  6. ในระหว่างการรักษา หากใส่เครื่องมือจัดฟันใสไม่ลงควรเข้าพบคุณหมอเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและรีบแก้ไขให้เร็วที่สุด
  7. ภายหลังการจัดฟันเสร็จ ควรใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์:Retainer) ตลอดเวลา
  8. หารมีข้อสงสัยในการรักษา ควรรีบสอบถามคลินิกโดยตรง

เพียงเท่านี้ การจัดฟันใสก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดี และฟันของเพื่อนๆก็จะเรียงตัวสวยแล้วละ 😉

คลิกที่นี่ สำหรับคำแนะนำภายหลังการรักษาอื่นๆ

สอบถามหรือทำนัดหมายเพื่อจัดฟันใส

@pskdentalcenter

เพิ่มเพื่อน

โทร : 0646916165

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *