รากฟันเทียม Straumann

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่า รากฟันเทียม Straumann เป็นรากฟันเทียมที่ดีที่สุดในโลก ด้วยงานวิจัยที่หลากหลาย และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่นำมาใชักับรากฟันเทียม ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพื้นผิวรากฟันเทียม การผสมสารต่างๆให้รากฟันเทียมแข็งแรงขึ้นและยึดเกาะกับกระดูกได้ดียิ่งขึ้น

 

โปรโมชั่นรากฟันเทียม Straumann

ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center เราได้เลือกใช้รากฟันเทียม Straumamm
เพื่อการรักษาที่ดีที่สุดของผู้เข้ารับการรักษา

โปรโมชั่นรากฟันเทียม ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Canter Straumann BLT SLActive SLA

Struamann Roxolid SLActive

เป็นรุ่นที่นอกจากตัวรากเทียมจะมีความแข็งแรงที่สุดแล้ว ยังมีชนิดของพื้นผิวที่ดีที่สุดของ Straumann ตอนนี้ ซึ่งตัวรากเทียมจะแช่มาในของเหลวตั้งแต่ผลิต เป็นการลดการสัมผัสกับอากาศ ลดการเกิดสารไฮโดรคาร์บอน

ทำให้รากฟันเทียมยึดติดกับกระดูดของเราได้ดีขึ้น และเร็วขึ้น

รวมครอบฟันแล้ว
เพียง 85,000 บาท

Straumann Loxolid SLA

เป็นรากเทียมรุ่นที่มีการผสม Zirconia เข้าไปกับโลหะ Titanium เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวรากเทียม อีกทั้งยังมีการปรับสภาพพื้นผิวของรากเทียมให้มีความหยาบ และเป็นรูที่มีขนาดพอดีกันกับที่เซลล์กระดูกของร่างกายชอบ จึงสามารถส่งเสริมการเข้ามาเกาะของเซลล์กระดูกได้

รวมครอบฟันแล้ว
เพียง 69,900 บาท

โปรโมชั่นรากฟันเทียม ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Canter Straumann BLT SLActive SLA

ทำนัดหมายปรึกษาทำรากฟันเทียม

@pskdentalcenter

เพิ่มเพื่อน

โทร : 0646916165