top of page
  • รูปภาพนักเขียนPSK Dental Center

วีเนียร์ (Dental Veneer)

อัปเดตเมื่อ 21 ส.ค. 2565


ทำวีเนียร์ที่ PSK Dental Center - ศูนย์ทันตกรรมพีเอสเค มีให้เลือกทั้งคอมโพสิตวีเนียร์ และพอร์ซเลนวีเนียร์ เคลือบฟันสวย
ทำวีเนียร์ที่ศูนย์ทันตกรรมพีเอสเค

วีเนียร์ คืออะไร???

วีเนียร์ คือเคลือบฟันปลอมที่ทำขึ้นจากวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นเรซินคอมโพสิต หรือพอร์ซเลน ใช้ติดผิวหน้าฟันเพื่อใช้แก้ปัญหารูปร่างหรือความผิดปกติของฟันบางอย่าง เช่น ฟันบิ่น ฟันมีรอยร้าว ขนาดของฟันไม่สอดคล้องกัน เป็นต้น รวมไปถึงสามารถแก้ปัญหาสีของฟันไม่เท่ากันได้อีกด้วย


วีเนียร์ ควรทำกี่ซี่ดี???

การทำวีเนียร์นั้นไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่าจะต้องทำกี่ซี่ แต่หากพิจารณาเรื่องความสวยงามแล้ว วีเนียร์นั้นควรจะทำตามจำนวนซี่ฟันที่ยิ้นกว้างที่สุดแล้วเห็นของแต่ละท่าน


ทำวีเนียร์แล้วดีอย่างไร???

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น การทำวีเนียร์นั้นสามารถแก้ปัญหาที่เกินขึ้นกับฟันของท่านได้หลายอย่าง และวีเนียร์ชนิดพอร์ซเลนยังมีความคงทน สามารถใช้ได้ตลอดไป(ภายใต้การใช้งานปกติ)


พอร์ซเลนวีเนียร์นั้น จะมีความคงทนถาวรที่สูงกว่าการใช้เรสินคอมโพสิตในการทำวีเนียร์ เนื่องจากว่า พอร์ซเลนนั้นไม่ดูดสี ดูดกลิ่น ไม่ติดสีชา กาแฟ และไวน์ รวมถึงมีความเข็งที่สูงกว่า และดูเป็นธรรมชาติกว่าเรสินคอมโพสิต ฉะนั้นทันตแพทย์หลายๆท่านจึงแนะนำให้ทำพอร์ซเลนวีเนียร์แทนที่จะเป็นเรสินคอมโพสิตวีเนียร์


แต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจจะเลือกทำวีเนียร์ชนิดพอร์ซเลนหรือเรสินคอมโพสิตนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไข้เอง


ขั้นตอนการทำวีเนียร์ มีอะไรบ้าง???

ครั้งแรก ทันตแพทย์จะวางแผนการรักษา รวมถึงอาจสร้างแบบจำลองคล่าวๆในช่องปากของท่าน เพื่อให้ท่านเห็นภาพการรักษาที่ใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุด เมื่อท่านตัดสินใจทำการรักษา ทันตแพทย์จะทำการสแกนฟันหรือพิมพ์ปาก(ขึ้นอยู่กับชนิดของวีเนียร์ที่ท่านเลือก) เพื่อสร้างแบบจำลอง


ครั้งที่สอง หลังจากครั้งแรกไม่เกิน 1 อาทิตย์ เมื่อได้แบบจำลองกลับมาแล้ว ทันตแพทย์จะพูดคุยกับท่านเพื่ออธิบายแผนการรักษาอีกครั้ง และกรอแต่งฟันเพื่อเตรียมช่องปากสำหรับวีเนียร์ ในขั้นสุดท้ายของครั้งนี้ทันตแพทย์อาจใส่วีเนียร์ชั่วคราวให้แก่ท่าน


ครั้งที่สาม หลังจากครั้งที่สองไม่เกิน 1 อาทิตย์เช่นเดียวกัน ทันตแพทย์จะนัดหมายท่านเพื่อถอดวีเนียร์ชั่วคราวออกและใส่วีเนียร์ตัวจริง และนัดหมายเพื่อติดตามการใช้งานเป็นระยะ เป็นการเสร็จสิ้นการรักษา


ที่ PSK Dental Center - ศูนย์ทันตกรรมพีเอสเค มีทันตแพทย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์โดยเฉพาะ (ฟันปลอบ ครอบฟัน วีเนียร์) ที่พร้อมให้บริการแก่ท่าน


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายรับบริการทางทันตกรรมสามารถติดต่อได้ที่ PSK Dental Center สาขาประดิพัทธ์ โทร 064-691-6165 Line : @pskdentalcenter Facebook&Instagram : PSK Dental Center


หากเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ อยากให้ช่วยแชร์หน้าเพจนี้ออกไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆได้มากขึ้น ;)

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page