โปรโมชั่น Ceramic Veneer !

รวมออกแบบรอยยิ้ม

เพียง…

9,900 บาท ต่อ ซี่ เท่านั้น!!!

จองคิวทำวีเนียร์ ตอนนี้!!!

@pskdentalcenter

เพิ่มเพื่อน

โทร : 0646916165

โปรโมชั่น คอมโพสิตวีเนียร์

แบบฉีด

เริ่มต้นเพียง ซี่ละ

3,500 บาท

แบบอุด

เริ่มต้นเพียง ซี่ละ

2,800 บาท

จองคิวทำวีเนียร์ ตอนนี้!!!

@pskdentalcenter

เพิ่มเพื่อน

โทร : 0646916165

รับชำระด้วยบัตรเครดิต mastercard visa jcb uniopay พร้อมผ่อนชำระ 0%
รับชำระด้วยบัตรเครดิต mastercard visa jcb uniopay พร้อมผ่อนชำระ 0%
รับชำระด้วยบัตรเครดิต mastercard visa jcb uniopay พร้อมผ่อนชำระ 0%
รับชำระด้วยบัตรเครดิต mastercard visa jcb uniopay พร้อมผ่อนชำระ 0%
จำนวนซี่ /
วีเนียร์

ซี่ละ / per tooth

10 ซี่ขึ้นไป / 10 teeth ++

20 ซี่ขึ้นไป / 20 teeth ++

เซรามิก
Ceramic

16,000.-

12,900.-

10,000.-

ทำนัดหมาย

คลิก
คอมโพสิตแบบฉีด
Injectable Composite

4,000.-

3,800.-

3,500.-

ทำนัดหมาย

คลิก
เรสินคอมโพสิต
Resin Composite

3,500.-

3,000.-

2,800.-

ทำนัดหมาย

คลิก