โปรโมชั่นจัดฟันใส Zenyum

Zenyum logo คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental center
โปรโมชั่นจัดฟันใสสุดคุ้ม!!!
67,000.-
*** ฟรี! รีเทนเนอร์ 2 คู่!!!! ***
ฟรี! X-ray ฟิล์มใหญ่ 2 ฟิล์ม 1,700 บาท
ฟรี! สแกนฟันแทนการพิมพ์ปาก 5,000 บาท
ฟรี! ถ่ายรูป เก็บข้อมูล 1,000 บาท
โปรโมชั่นพื้นฐาน
60,000.-
ฟรี! X-ray ฟิล์มใหญ่ 2 ฟิล์ม 1,700 บาท
ฟรี! สแกนฟันแทนการพิมพ์ปาก 5,000 บาท
ฟรี! ถ่ายรูป เก็บข้อมูล 1,000 บาท

ทำนัดหมายเพื่อปรึกษาจัดฟันใส Zenyum ตอนนี้

@pskdentalcenter

เพิ่มเพื่อน

โทร : 0646916165