เทคโนโลยีทางทันตกรรม

เครื่องสแกนฟัน
เครื่องสแกนในช่องปาก

อีกหนึ่ง เทคโนโลยีทางทันตกรรม ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center เลือกใช้ก็คือเครื่องสแกนฟัน หรือเครื่องสแกนในช่องปาก เพื่อทดแทนการพิมพ์ฟันหรือพิมพ์ปากในบางงาน เช่น การเก็บข้อมูลก่อน ระหว่าง และหลังการจัดฟัน, การพิมพ์ฟันเพื่อทางฟันปลอม ครอบฟัน เป็นต้น

คนไข้ทุกท่านจะรู้สึกสบาย ไม่อึดอัดเมื่อต้องพิมพ์ปากเหมือนแต่ก่อน อีกทั้งยังให้ความแม่นยำในการเก็บข้อมูลมากกว่าการใช้วัสดุพิมพ์ปากอีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องสแกน
เทคโนโลยีทางทันตกรรม เครื่องสแกนฟัน เครื่องสแกนในช่องปาก iTero iTero5DPlus iTero5D