เกี่ยวกับเรา คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์

คลินิกทันตกรรมพีเอสเค

PSK Dental Center

คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center เกิดขึ้นจากความตั้งใจของกลุ่มคนที่อยากจะส่งมอบประสบการณ์การทำฟันที่ดีที่สุดให้กับทุกคน ให้ทุกคนคิดว่าการทำฟันเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัว และเป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้การไปพบแพทย์ด้านอื่นๆ

เนื่องจากช่องปากเป็นด้านแรกของสุขภาพโดยรวม

ถ้าสุขถาพช่องปากไม่ดี จะส่งให้สุขภาพร่างกายทั้งหมดไม่ดีไปด้วย

จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุหลายคน สุขภาพไม่ดี ไม่มีแรง ผอมแห้ง ประเด็นหนึ่งเลยคือมาจากการสูญเสียฟัน พอสูญเสียฟันก็ไม่อยากเคี้ยวอะไร ไม่อยากทานอาหาร หรือบางท่านก็เคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียด ส่งผลให้ท้องอืด มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารตามมาอีก

ประเด็นใหญ่ที่เราเล็งเห็นที่ทำให้คนไม่อยากทำฟันก็คือ “ค่าทำฟัน”

เราจึงตกลงกันว่า

จะคิดค่าทำฟันที่ถูกที่สุด ที่เป็นไปได้ และคนไข้ยังได้รับการรักษาด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ดี และสะอาดที่สุด

อีกประเด็นที่เป็นข้อติดใจของคุณหมอของเราก็คือ เมื่อตอนที่เป็นคุณหมอไปทำให้คลินิกอื่น เห็นระบบเรื่องความสะอาด เรื่องคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว รู้สึกว่าเป็นการเอาเปรียบคนไข้ที่มารับการรักษาทุกวัน เหมือนทำบาปทุกวัน เลยเกิดความไม่สะบายใจ

คลินิกของเราเลยตั้งใจว่าจะทำให้สะอาดที่สุด ใช้ของที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาทั้งด้านคุณภาพ และบริการที่ดีที่สุด

บางอย่างคนไข้อาจจะไม่เห็น หรือไม่รับรู้ด้วยซ้ำ ยกตัวอย่างเช่น คุณภาพของวัสดุอุดฟัน คุณภาพของกาวเชื่อมวัสดุอุดฟันกันเนื้อฟัน คุณภาพของวัสดุพิมพ์ปาก หรือแม้กระทั่งคุณภาพของเครื่องอบฆ่าเชื้อที่ใช้หลังคลินิก เป็นต้น แต่เราก็ยืนยันว่าจะใช้ของดี เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนไข้มากที่สุด

และคนไข้ต้องได้รับประสบการณ์การรักษาที่ดีที่สุดกลับไป

คุณหมอทุกท่านพยายาม และตั้งใจทำการรักษา เพื่อให้คนไข้ “รู้สึกโชคดี” ที่ได้มารับการรักษาที่ คลินิกทันตกรรมพีเอสเค