รากฟันเทียม รากฟันเทียมคืออะไร รากฟันเทียมที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center

รากฟันเทียม คืออะไร

รากฟันเทียม คือ ทันตกรรมประดิษฐ์ชนิดหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใส่ทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยปกติแล้วรากฟันเทียมจะทำขึ้นมาจากโลหะไทเทเนี่ยม ซึ่งมีความเข้ากันดีกับกระดูกของมนุษย์ และสามารถเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับกระดูกของมนุษย์ได้ รากฟันเทียม จึงสามารถยึดอยู่กับกระดูกในช่องปากได้ ในปัจจุบันมีบริษัทรากฟันเทียมเกิดขึ้นทั่วโลกหลากหลายบริษัท ทำให้หมอและคนไข้เองมีตัวเลือกในการใช้ รากฟันเทียม มากขึ้น ซึ่งรากฟันเทียมแต่ละบริษัทก็จะมีคุณสมบัติต่างๆที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้คุณภาพของรากเทียมแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันออกไปด้วย

รากฟันเทียม

ปรึกษาทำรากฟันเทียม ฟรี!

@pskdentalcenter

เพิ่มเพื่อน

โทร : 0646916165

ส่วนประกอบของ รากฟันเทียม

ส่วนประกอบของ รากฟันเทียม ประเภทที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนประกอบหลักๆ คือ

  1. ตัว รากฟันเทียม ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับสกรู จะเป็นตัวที่ฝังอยู่ในกระดูขากรรไกรของเรา
  2. ตัวฟันหลักยึด ตัวแกนฟัน หรือตัวต่อฟัน แล้วแต่ว่าใครจะเรียกอย่างไรแล้วเข้าใจ ส่วนประกอบนี้ทำหน้าที่ยึดกับรากฟันเทียม เพื่อให้เรามีฐานไว้ทำครอบฟันขึ้นมาในช่องปาก และ
  3. ครอบฟัน ตัวครอบฟันบน รากฟันเทียม นี้จะมีลักษณะเหมือนกันกับครอบฟันที่ทำครอบกับฟันธรรมชาติ เป็นตัวที่คุณหมอจะต้องออกแบบให้สามารถสบกับฟันในช่องปากได้ รวมไปถึง เป็นตัวที่คนไข้เองจะต้องร่วมกันวางแผนกับคุณหมอว่าจะใช้วัสดุอะไรในการทำครอบฟันนี้ขึ้นมา
รากฟันเทียม
รากฟันเทียม ส่วนประกอบของรากฟันเทียม รากฟันเทียมที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center

รากฟันเทียม ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค

ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค เราได้จัดให้มี รากฟันเทียม ที่หลากหลายยี้ห้อ เพื่อให้คนไข้ได้เลือก รากฟันเทียม ที่เหมาะสมกับคนไข้มากที่สุด เนื่องจาก รากฟันเทียม ในปัจจุบันมีความหลากหลายมากในแง่บริษัทผู้ผลิด คุณภาพของ รากฟันเทียม ส่งผลให้ราคาของ รากฟันเทียม แตกต่างกันไปตามคุณภาพด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่คนไข้กับคุณหมอจะต้องร่วมกันวางแผนเพื่อทำ รากฟันเทียม และจำเป็นหมายที่คลินิกแห่งหนึ่งจะมี รากฟันเทียม เพื่อให้คนไข้เลือก เพราะการจำกัด รากฟันเทียม ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งให้มีเพียงบริษัทเดียวในคลินิก จะเป็นการตัดโอกาสให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดีออกไป

ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค เราได้เลือกระบบรากเทียมมาให้ขั้นหนึ่งแล้ว จึงมั่นใจได้ว่า รากเทียมแต่ละบริษัทที่เราเลือกใช้ คุณภาพจะเหมาะสมกับราคาอย่างแน่นอน

โปรโมชั่นรากฟันเทียม

ปรึกษาทำรากฟันเทียม ฟรี!

@pskdentalcenter

เพิ่มเพื่อน

โทร : 0646916165

รับชำระด้วยบัตรเครดิต mastercard visa jcb uniopay พร้อมผ่อนชำระ 0%
รับชำระด้วยบัตรเครดิต mastercard visa jcb uniopay พร้อมผ่อนชำระ 0%
รับชำระด้วยบัตรเครดิต mastercard visa jcb uniopay พร้อมผ่อนชำระ 0%
รับชำระด้วยบัตรเครดิต mastercard visa jcb uniopay พร้อมผ่อนชำระ 0%