รากฟันเทียมอเมริกา

รากฟันเทียมอเมริกา ในที่นี่หมายถึงรากฟันเทียมกลุ่มประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาทั้งหมด ซึ่งทางคลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center เลือกมาแล้วว่าเป็นรากเทียมที่มีคุณภาพอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับรากเทียมอื่นๆในตลาด รวมถึงบริษัทรากฟันเทียมที่ทางคลินิกทันตกรรมพีเอสเคเลือกใช้ยังเป็นผู้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และทันตกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากรากฟันเทียมอีกด้วย

โปรโมชั่นรากฟันเทียม ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Canter Straumann BLT SLActive SLA Zimmer Zimvie Astra Astratech Osseospeed EV

รากเทียมอเมริกา Premium

เป็น รากเทียมอเมริกา ที่พัฒนาขึ้นอีกขึ้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในการรักษาด้วยรากฟันเทียม ในราคาที่ไม่สูง ตัวรากฟันเทียมเองผลิตจากโลหะชนิดพิเศษ มีการปรับสภาพพื้นผิวของรากเทียมด้วยฟลูออไรด์ ซึ่งมีงานวิจัยรองรับแล้วว่าช่วยให้กระดูกของเรามาเกาะได้ดีขึ้น ในส่วนของการออกแบบ ในบางรุ่นจะมีการออกแบบให้บริเวณส่วนกลางมีลักษณะเป็นเส้นใย และมีช่องว่างซึ่งเหมือนกระดูกธรรมชาติของคนเรา ทำให้เซลล์กระดูกแทรกไปตามช่องว่างนั้นและสร้างเป็นกระดูกขึ้นมาเชื่อมได้อย่างแข็งแรง

 

ราเทียมอเมริกา

เป็นรากฟันเทียมจากบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านข้อเทียมในร่างกาย มีการใช้โลหะชนิดพิเศษในการผลิตเป็นตัวรากเทียม รวมถึงการออกแบบมีช่องว่างบริเวณปลายรากเทียม เพื่อให้กระดูกสามารถเจริญเติบโตเข้าไปล็อกกับตัวรากฟันเทียม ส่งผลให้การยึดอยู่ของรากเทียมดียิ่งขึ้น

รวมครอบฟันแล้ว
เพียง 45,000 บาท

โปรโมชั่นรากฟันเทียม ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Canter Straumann BLT SLActive SLA Zimmer Zimvie Astra Astratech Osseospeed EV

ติดต่อสอบถาม หรือทำนัดหมายปรึกษาทำรากฟันเทียม

@pskdentalcenter

เพิ่มเพื่อน

โทร : 0646916165