ถุงผ้าคลินิกทันตกรรมพีเอสเค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก

รักษ์โลก ไปกับเรา

ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค เราไม่เพียงใส่ใจการคุณภาพการบริการการรักษา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆทางด้านทันตกรรมเท่านั้น แต่ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมของเราด้วย

เราเลือกออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เราทำขึ้นมาเองด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะ และเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม

เรายอมรับว่าวัสดุทางการแพทย์นั้น ก่อปัญหาขยะมากจริงๆ แต่เพื่อแลกกับความปลอดภัยในการรักษา จุดนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับ แต่เราก็จะไม่หยุดความพยายามช่วยโลกของเราให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นในทุกๆวัน

เพราะโลกรอไม่ได้ เราก็เช่นกัน

ไม่เพียงแต่รักษ์โลก แต่เรายังรับชุมชนด้วย

คลินิกทันตกรรมพีเอสเค เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือชุมชน จึงพยายามสั่งของหรือสั่งผลิตสินค้าที่ใช้ในคลินิก ผ่านชุมชน เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนไม่ให้รายได้ไปกระจุกอยู่กับบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่มากนัก

เพราเราเชื่อว่า เศรษฐกิจชุมชนที่แข็งแรง จะนำไปสู่เศรษฐกิจของชาติที่เข่มแข็ง

ไม่เพียงแต่รักษ์โลก คลินิกทันตกรรมพีเอสเค ยังช่วยเหลือชุมชน ให้คนในชุมชนมีรายได้ สนับสนุนการประกอบอาชีพอีกด้วย
ไม่เพียงแต่รักษ์โลก คลินิกทันตกรรมพีเอสเค ยังช่วยเหลือชุมชน ให้คนในชุมชนมีรายได้ สนับสนุนการประกอบอาชีพอีกด้วย
ไม่เพียงแต่รักษ์โลก คลินิกทันตกรรมพีเอสเค ยังช่วยเหลือชุมชน ให้คนในชุมชนมีรายได้ สนับสนุนการประกอบอาชีพอีกด้วย
ไม่เพียงแต่รักษ์โลก คลินิกทันตกรรมพีเอสเค ยังช่วยเหลือชุมชน ให้คนในชุมชนมีรายได้ สนับสนุนการประกอบอาชีพอีกด้วย
ไม่เพียงแต่รักษ์โลก คลินิกทันตกรรมพีเอสเค ยังช่วยเหลือชุมชน ให้คนในชุมชนมีรายได้ สนับสนุนการประกอบอาชีพอีกด้วย