ระบบปลอดเชื้อ

เครื่องอบฆ่าเชื้อระบบไอน้ำและแรงดัน

ที่ คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center ใช้เครื่องอบฆ่าเชื้อระบบไอน้ำและแรงดันตามมาตรฐาน ระบบปลอดเชื้อ สากล จึงมั่นใจได้ว่า คนไข้ทุกคนจะได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือที่สะอาด ปลอดเชื้อ และดีที่สุดอย่างแน่นอน

เครื่องอบฆ่าเชื้อระบบไอน้ำและแรงดัน
autoclave ระบบปลอดเชื้อ เครื่อง
เครื่อง autoclave ระบบสุญญากาศ ระบบปลอดเชื้อ

 

ระบบปลอดเชื้อ

เครื่องอบฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ แรงดัน และสุญญากาศ

นอกจากเครื่องอบฆ่าเชื้อระบบไอน้ำและแรงดันแล้ว ที่ คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center ยังเลือกใช้เครื่องอบฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ แรงดัน และสุญญากาศเพื่อให้คนไข้มั่นใจได้ว่า เครื่องมือของทาง คลินิกทันตกรรมพีเอสเค ที่ใช้ในการรักษานั้น มีความสะอาด ปลอดภัย และจะไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อไปสู่คนไข้อย่างแน่นอน

เนื่องจากจากการศึกษา พบว่า เครื่องอบฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ แรงดัน และสุญญากาศนั้น มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคได้สูงกว่าระบบไอน้ำและแรงดันปกติ

แต่แทบไม่มีคลินิกไหนใช้เครื่องนี้เลย เนื่องจากราคาค่อนข้างแพงมากๆ (เครื่องขนาดเล็กของระบบนี้ ราคาแพงกว่าเครื่องขนาดใหญ่ของระบบไอน้ำและแรงดันมาก) อย่างไรก็ตามที่ คลินิกทันตกรรมพีเอสเค ใช้เครื่องระบบไอน้ำ แรงดัน และสุญญากาศในการฆ่าเชื้อร่วมด้วย คนไข้จึงมั่นใจในความสะอาดของเครื่องมือได้อย่างแน่นอน

เครื่องอบฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ แรงดัน และสุญญากาศ

 

ระบบปลอดเชื้อ

เครื่องสเปรย์ทำความสะอาดหัวกรอ

นอกจากเรื่องของระบบของเครื่องอบฆ่าเชื้อที่ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ไม่ให้ติดต่อจากคนไข้คนหนึ่งไปยังอีกคนแล้ว คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center ยังใส่ใจเรื่องความสะอาด และความสมบูรณ์ของด้ามหัวกรออีกด้วย

โดยทางคลินิกทันตกรรมพีเอสเค ได้จัดให้มีเครื่องสเปรย์หัวกรอเพื่อให้หัวกรออยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเหมือนใหม่ตลอดเวลา

เพราะหัวกรอที่ไม่สมบูรณ์ จะทำให้หัวกรอสั่ง สร้างอันตรายแก่ฟันและอวัยวะข้างเคียงได้

การดูแลด้ามหัวกรอจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทางคลินิกทันตกรรมพีเอสเคใส่ใจเช่นกัน

ระบบปลอดเชื้อ เครื่องสเปรน้ำมันหัวกรอ
ระบบปลอดเชื้อ เครื่องฟอกอากาศ

 

ระบบปลอดเชื้อ

เครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กที่มีในทุกห้องการรักษา

นอกจากอุปกรณ์ที่สะอาดแล้ว อากาศก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center จึงเล็งเห็นความสำคัญและได้จัดให้มีเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็ก ที่ได้รับการคำนวณมาอย่างดีแล้วว่า

สามารถหมุนเวียนอากาศได้เพียงพอกับขนาดห้อง และสามารถใช้กับห้องใหญ่กว่านี้ก็ยังได้

ทุกคนที่เข้ามารับการรักษาจึงมั่นใจได้ว่า อากาศจะได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ขณะทำการรักษาอย่างแน่นอน

 

ระบบปลอดเชื้อ

เครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่บริเวณจุดพักคอย

นอกจากเครื่องฟอกอากาศในแต่ละห้องที่ทำการรักษาแล้ว คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center ยังจัดให้มีเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่บริเวณจุดพักคอย เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจว่า 

ไม่ได้เฉพาะในห้องทำฟันเท่านั้นที่อากาศสะอาด แต่เป็นทุกที่ในคลินิก

ทุกท่านจึงมันใจได้ว่า ทุกครั้งที่เข้ามาในคลินิกจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ สะอาด เพราะเครื่องฟอกอากาศทุกเครื่อง ทุกขนาดที่ทางคลินิกเลือกใช้ ถูกคำนวณมาอย่างดีแล้วว่าเพียงพอกับขนาดของห้องนั้นๆ

เครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ในคลินิก
ระบบปลอดเชื้อ พัดลมดูดอากาศ พัดลมดูดอากาศในห้องทำฟัน

 

ระบบปลอดเชื้อ

พันลมดูดอากาศ

นอกจากเครื่องฟอกอากาศที่มีอยู่ทั่วบริเวณของคลินิกแล้ว คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center ออกแบบระบบถ่ายเทอากาศ ให้อากาศหมุนเวียนได้ดีที่สุด

โดยติดพัดลมดูดอากาศไว้บริเวณด้านล้างของห้องทุกห้อง รวมถึงบริเวณจุดพักคอยด้วย

ซึ่งเป็นไปตามหลักของการหมุนเวียนอากาศ และการปลอดเชื้อในคลินิก

เนื่องจากการติดพัดลมดูดอากาศไว้ด้านบนที่ส่วนใหญ่ติดกัน เป็นการติดเพื่อระบายความร้อน แต่จะทำให้เชื้อฟุ้งกระจาย ลอยผ่านคนที่อยู่ในห้องนั้นไปก่อน ก่อนจะถูกพัดลมดูดออกไป 

ฉะนั้นการติดพัดลมดูดอากาศบริเวณเหนือพื้นเล็กน้อย จะทำให้เชื้อถูกดูดลงมาที่พื้น และไม่ฟุ้งกระจายผ่านผู้คนที่อยู่บริเวณนั้น ซึ่งเป็นหลักการที่ถูกต้อง แต่แทบไม่มีคลินิกไหนออกแบบให้เป็นแบบนี้เลย

 

ระบบปลอดเชื้อ

หัวฉีดลมและน้ำ (Triple Syringe)

ที่ คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center เลือกใช้หัวฉีดลมและน้ำชนิดใช้แล้วทิ้ง ถึงแม้ว่าเราจะมีเครื่องอบฆ่าเชื่อระบบไอน้ำ แรงดัน และสุญญากาศก็ตาม แต่เราเลือกที่จะใช้ระบบใช้แล้วทิ้ง เพราะอย่างไรก็ตามการใช้กับคนไข้คนเดียวแล้วทิ้ง เปลี่ยนอันใหม่ ย่อมสะอาดและปลอดภัยมากกว่า

ระบบปลอดเชื้อ หัวฉีดลมน้ำ triple syringe
ระบบปลอดเชื้อ หัวกรอทำฟัน หัวกรอฟัน ด้ามหัวกรอฟัน

 

ระบบปลอดเชื้อ

ด้ามหัวกรอ

ด้ามหัวกรอทำฟัน ก็เป็นส่ิงหนึ่งที่สามารถแพร่เชื้อโรคจากคนไข้คนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่งได้อย่างง่ายดาย เพราะเป็นสิ่งที่เข้าปากคนไข้โดยตรง และเป็นส่ิงที่หมอสัมผัสโดยตรง เพราะฉะนั้นเชื้อโรคจะแพร่ได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่สะอาด

ที่ ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center จะเปลี่ยนด้ามหัวกรอทุกครั้งที่เริ่มการรักษากับคนไข้รายใหม่ และด้ามให้กรอที่ใช้แล้วจะถูกนำไปทำความสะอาด และอบฆ่าเชื้อต่อไป

 

ระบบปลอดเชื้อ

หัวกรอฟัน

ไม่เฉพาะด้ามหัวกรอฟัน แต่หัวกรอฟันเองก็เช่นกัน ที่ คลินิกทันตกรรมพเอสเค PSK Dental Center จะนำหัวกรอที่ใช้แล้วในคนไข้แต่ละคน ไปทำการแช่น้ำยา ล้างทำความสะอาด และแพ็คใส่ซองนำไปอบฆ่าเชื้อเช่นกัน

จะไม่เพียงแค่แช่น้ำยา แล้วหยิบขึ้นมาใช้ใหม่ เนื่องจากน้ำยาฆ่าเชื้อจะทำอันตรายต่อคนไข้ได้ เพราะเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง

หรือจะไม่เอาไปล้างแล้วนำมาใส่กล่องพลาสติกให้คุณหมอหยิบใช้เหมือนที่หลายๆที่ทำกัน เพราะทุกครั้งที่คุณหมอทำการหยิบหัวกรอ จะเป็นการเอาเชื้อโรคจากช่องปากคนไข้คนนั้นไปยังหัวกรออื่นๆที่ยังไม่ได้ใช้ด้วย แล้วเมื่อมีคนไข้ถัดไปเชื้อก็จะแพร่ได้อย่างง่ายดาย

สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้ถูกคิดมาอย่างดีแล้วว่าทำอย่างไร จะให้คนไข้ปลอดภัยที่สุด

ระบบปลอดเชื้อ หัวกรอฟัน
ระบบปลอดเชื้อ ไหมเย็บแผล ไหมเย็บ ไหมเย็บแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไหมเย็บแผลแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

 

ระบบปลอดเชื้อ

ไหมเย็บ

ในกลุ่มของไหมเย็บแผลที่ คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center ได้เลือกใช้ไหมเย็บแผลที่ได้มาตรฐาน เป็นไหมเย็บแผลที่ไหมจะติดตูดเข็มมาเลย

ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

นั้นหมายความว่า ไม่ว่าจะเย็บเพียงเข็มเดียว เราก็จะต้องทิ้งไหมไปทั้งเส้น รวมถึงเข็มด้วย

ทางคลินิกจะไม่ได้ใช้ไหมและเข็มที่นำไปอบแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำตามที่หลายๆคลินิกใช้กัน เนื่องจากความคมของเข็มจะลดลง ส่งผลไหนเนื้อเยื้อที่จะเย็บฉีดขาด เกิดอันตรายได้ง่าย รวมถึงตัวไหมเองก็จะเสียความแข็งแรงไปด้วย

 

ระบบปลอดเชื้อ

เข็มน้ำเกลือ

ในส่วนของเข็ม ที่ คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center เลือกใช้เข็มคุณภาพดีทางการแพทย์ เพื่อให้ปลอดภัยต่อคนไข้ และ

ใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นเดียวกับไหมเย็บแผล

ถึงแม้ว่าหัตถการจะต่อเนื่อง เป็นคนไข้คนเดิมซ้ำกันหลายครั้ง ก็จะเปลี่ยนเข็มล้างน้ำยา หรือเข็มน้ำเกลือใหม่ทุกครั้งที่คนไข้มารับการรักษา เพราะเข็มเมื่อแกะใช้แล้ว ก็จะไม่สะอาดแล้ว

ทางคลินิกจะไม่น้ำเข็มไปแช่น้ำยาแล้วใช่กับคนไข้หลายๆคน เพราะจะเป็นการแพร่เชื้อโรคไปยังคนไข้คนอื่นๆด้วย

ระบบปลอดเชื้อ เข็มน้ำเกลือ เข็มใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ระแบบปลอดเชื้อ เสื้อกาวน์ ชุดPPE เสื้อสะท้อนน้ำ

 

ระบบปลอดเชื้อ

เสื้อกาวน์ เสื้อสะท้อนน้ำ

ในส่วนของชุดคลุมที่คุณหมอและเจ้าหน้าที่ใส่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center จะเป็นเสื้อกาวน์สะท้อนน้ำ ความปลอดภัยเดียวกับชุด PPE ซึ่งจะไม่ใช้ผ้าที่น้ำซึมเข้าไปได้

ฉะนั้น คนไข้ทุกคนจึงมั่นใจได้ว่า จะไม่มีเชื้อโรคสะสมอยู่ที่เสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงาน และแพร่ไปยังคนไข้อย่างแน่นอน

 

ระบบปลอดเชื้อ

ระบบน้ำในยูนิตทำฟัน

ที่ คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center เราใส่ใจแม้กระทั่งน้ำที่คนไข้ใช้บ้วนปากบนเก้าอี้ทำฟัน 

น้ำที่คนไข้ใช้บ้วนปากบนเก้าอี้ทำฟันผ่านเครื่องกรองน้ำมาแล้ว น้ำจะมีคุณภาพเท่าน้ำดื่มเลยก็ว่าได้

ซึ่งต่างจากคลินิกทั่วไปที่ใช้น้ำประปา แต่ทางคลินิกคิดว่าการที่คนไข้มารับการรักษา จำเป็นจะต้องมีแผลเกิดขึ้นในช่องปาก ไม่มากก็น้อย ฉะนั้น น้ำจะต้องสะอาดกว่าน้ำประปาปกติ

ในส่วนน้ำที่ออกมาจากหัวกรอ หรือน้ำที่ใช้ฉีดล่างในช่องปาก จะผ่านการกรองแล้วน้ำไปกลั่นอีกที เพื่อให้มั่นใจว่าสะอาดที่สุด เพราะเป็นน้ำที่ใช้ในการรักษาโดยตรง จึงต้องสะอาดที่สุดเท่าที่ทำได้

ระบบปลอดเชื้อ ระบบน้ำในยูนิตทำฟัน
ระบบปลอดเชื้อ น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว ผ้าเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว

 

ระบบปลอดเชื้อ

การทำความสะอาดพื้นผิวหลังจากการรักษา

ที่ คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center เลือกใช้ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อบนพื้นผิดแบบครั้งเดียวทิ้งเพื่อความสะอาดเช่นกัน น้ำยาฆ่าเชื้อที่เลือกใช้นั้น สามารถฆ่าเชื้อได้ตั้งแต่แบคทีเรียน ไปจนถึงสปอร์ของเชื้อรา หรือเชื้อ TB 

คนไข้ทุกคนจึงมั่นใจได้ว่า ทุกครั้งที่มารับการรักษที่ คลินิกทันตกรรมพีเอสเค จะนอนอยู่บนเตียงที่สะอาด ปราศจากเชื้อที่ทำให้เกิดโรคอย่างแน่นอน

 

ระบบปลอดเชื้อ

ยาที่จ่ายคนไข้ภายในคลินิกทันตกรรมพีเอสเค

ไม่เฉพาะ ระบบปลอดเชื้อ ที่เป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อเท่านั้น คลินิกทันตกรรมพีเอสเค ยังใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่สามารถส่งต่อเชื้อได้อย่างรวดเร็ว และแพร่กระจายเป็นวงกว้างได้ อย่างเรื่องการจ่ายยาให้แก่คนไข้

ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค จะจ่ายยาเฉพาะที่อยู่ในซอง ให้บรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดเท่านั้น จะไม่มีการจ่ายยาลักษณะที่นับเม็ดยาแบ่งใส่ซองเอง

เนื่องจากคลินิกทันตกรรมพีเอสเคเล็งเห็นแล้วว่า การนับเม็ดยานั้น เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างสกปรก และยาก็เป็นสิ่งที่ต้องเข้าปากคนไข้ เชื่อโรคจะแพร่กระจายไปยังคนไข้ได้ง่ายถ้าคลินิกที่ใช้ยาลักษณะนี้สะอาดไม่พอ เช่น

  • เจ้าหน้าที่ที่นับเม็ดยาไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะนับเม็ดยา
  • มือสกปรก
  • ซองยาสกปรก เพราะซองยาไม่สามารถอบฆ่าเชื้อได้
  • ถาดนับเม็ดยาไม่มีการฆ่าเชื้อ
  • ยาหนึ่งกระปุกถูกเปิดปิดหลายครั้ง เป็นต้น

เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการส่งต่อเชื้อโรคทั้งสิ้น

ฉะนั้นคนไข้ทุกท่านที่ได้รับยาจากคลินิกทันตกรรมพีเอสเคไป จึงมั่นใจได้ว่าจะได้ยาที่สะอาด และมีคุณภาพอย่างแน่นอน

ระบบปลอดเชื้อ การจ่ายยา ยา ยาที่ใช้ในคลินิก คลินิกทันตกรรมพีเอสเค