Oral Sedation ยาคลายกังวลแบบรับประทาน กิน ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค เพื่อให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายเมื่อมารับการผ่าตัด หรือทำฟันที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค

การให้ยาคลายกังวลแบบรับประทาน ในการรักษาทางทันตกรรม

ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center เรามีบริการให้ยาคลายกังวลแบบรับประทาน หรือแบบกิน แก่ผู้ที่มารับการรักษาทางทันตกรรมที่คลินิกของเรา และมีความกลัว หรือมีความกังวลในการรักษา เพื่อให้การรักษาเป็นไปได้ด้วยดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น รวมถึงคนไข้รู้สึกสบาย และผ่อนคลายระหว่างการรักษาอีกด้วย

ทำนัดหมายเพื่อเข้ารับการรักษาตอนนี้

@pskdentalcenter

เพิ่มเพื่อน

โทร : 0646916165

การให้ยาคลายกังวลแบบรับประทาน Oral Sedation คืออะไร

การให้ยาคลายกังวลแบบรับประทาน หรือแบบกินนั้น เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทางทันตกรรมที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center โดยยาคลายกังวลนั้น เป็นยาที่ใช้คลายกังวลที่ทางการแพทย์ใช้กัน ซึ่งมีความปลอดภัย และมีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยมากๆ จะทำให้คนไข้รู้สึกสงบลง และการทำฟันจะไม่ใช่การรักษาที่ทรมานอีกต่อไป

ทำไมถึงต้องมีการให้ยาคลายกังวลแบบรับประทาน Oral Sedation

เพราะคนไข้แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ในเรื่องของความกลัว ความกังวลเรื่องของการทำฟัน ในคนไข้บางคน มีความต้องการและความจำเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นอย่างมาก แต่ก็มีความกลัวตอนทำฟันด้วย คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีบริการการให้ยาคลายกังวลในคนไข้บางท่าน เพื่อให้คนไข้ทุกคนได้รับการรักษาที่ดีที่สุดจากคลินิกทันตกรรมพีเอสเคนั้นเอง

ทำไมยาคลายกังวลแบบรับประทาน Oral Sedation ถึงไม่มีให้บริการทุกคลินิก

เนื่องจากคลินิกทันตกรรมแต่ละที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของ วัสดุ อุปกรณ์ และความใส่ใจต่อผู้มารับการรักษา ทำให้การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และการดูแลคนไข้แตกต่างกันไปในแต่ละคลินิก

สำหรับคลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center เรามุ่นเน้นที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนไข้ ในราคาที่เข้าถึงได้ เราจึงใส่ใจเรื่องการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ในการรักษาที่ได้มาตรฐานสูงที่สุด มีความแม่นยำมากที่สุดเพื่อลดความผิดพลาดในการรักษา รวมไปถึงความสะอาดของอุปกรณ์และสถานที่อีกด้วย

สภาพจิตใจและความสะดวกสบายของคนไข้ก็เป็นเรื่องที่เราใส่ใจไม่แพ้กัน เราจึงมีบริการยาคลายกังวลแบบรับประทาน หรือ Oral Seadtion ให้แก่คนไข้ที่ร้องขอ เราได้มีการปรึกษาวิสัญญีแพทย์เพื่อเลือกยาคลายกังวลที่ปลอดภัยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถออกฤทธิ์ได้ดีไว้บริการที่คลินิก

ทำนัดหมายเพื่อเข้ารับการรักษาตอนนี้

@pskdentalcenter

เพิ่มเพื่อน

โทร : 0646916165

ขั้นตอนการรับการรักษาทางทันตกรรมร่วมกับยาคลายกังวลแบบรับประทาน Oral Sedation

การเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม ร่วมกับการให้ยาคลายกังวลแบบรับประทานที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center มีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้ารับการตรวจรักษาเบื้องต้น เกี่ยวกับหัตถการหรือการรักษาที่เกี่ยวข้อง และคนไข้แจ้งความประสงค์จะขอรับยาคลายกังวลแบบรับประทาน
  2. วันนัดหมายทำหัตถการ (อาจจะเป็นวันเดียวกันกับวันที่ปรึกษา) คนไข้ควรเผื่อเวลาให้ถึงคลินิกก่อนทำหัตถการประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง เนื่องจากยาคลายกังวลแบบรับประทาน จำเป็นต้องรอเวลายาออกฤทธิ์
  3. เมื่อยาออกฤทธิ์และเริ่มทำการรักษา จะมีการประเมินสัญญาณชีพเป็นระยะในระหว่างการทำหัตถการ
  4. เมื่อทำหัตถการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินสัญญาณชีพ และอาการของคนไข้

ความปลอดภัยและผลข้างเคียงของยาคลายกังวลชนิดรับประทาน Oral Sedation

จากการหารือร่วมกันอย่างหนักระหว่างคลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center และวิสัญญีแพทย์ จึงได้ข้อสรุปว่า ยาคลายกังวลชนิดรับประทาน Oral Sedation มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง และมีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยมาก จึงปลอดภัยที่นำมาใช้ในคลินิกทันตกรรม

ผลข้างเคียงของการรับประทานยาคลายกังวลระหว่างรับการรักษาทางทันตกรรมนั้น มีค่อนข้างน้อย และอาการมักไม่รุนแรง ผลข้างเคียงที่สามารถเกิดขึ้นได้ ได้แก่

  1. มีอาการง่วงซึม
  2. มีอาการปวดศีรษะ
  3. มีอาการปากแห้ง กระหายน้ำ
  4. มีอาการมึนหัว เวียนหัว
  5. สูญเสียความทรงจำระยะสั้นบางส่วน

อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป ยาคลายกังวลชนิดรับประทานจะออกฤทธิ์อยู่ประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง และร่างกายจะขับออกจนหมดภายใน  24 ชั่วโมง จึงมั่นใจได้ว่า ยาคลายกังวลชนิดรับประทานที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเคเลือกใช้ร่วมกับการทำหัตถการการรักษาทางทันตกรรมนั้น มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

ทำนัดหมายเพื่อเข้ารับการรักษาตอนนี้

@pskdentalcenter

เพิ่มเพื่อน

โทร : 0646916165