ปลูกเหงือก I ปลูกกระดูก

การปลูกเหงือก ปลูกกระดูก เป็นขั้นตอนที่จำเป็นมากๆในการรักษาทางทันตกรรมรากเทียม เนื่องจากการที่เหงือกดี กระดูกดี จะช่วยให้อัตราการประสบความสำเร็จในการรักษาทางทันตกรรมรากเทียมสูงขึ้นมาก

แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องได้รับการปลูกเหงือก ปลูกกระดูก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเหงือก หรือกระดูกว่ามีเพียงพอในการรักษาหรือไม่

การปลูกเหงือก หรือ ปลูกกระดูกไม่ได้จำกัดแต่เพียงในการรักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียมเท่านั้น แต่ในฟันธรรมชาติที่อาจจะมีอาการเหงือกร่น หรือเป็นโรคปริทันต์จนกระดูกละลายหายไป บางกรณี เราสามารถปลูกกระดูกขึ้นมาใหม่ได้

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ยังเป็นที่ยอมรับกันอยู่ว่า เหงือกและกระดูกของคนไข้เอง หากนำมาใช้ในการรักษา จะให้ผลการรักษาที่ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะนำกระดูกและเหงือกของคนไข้เองมาใช้ในการรักษา มีกระบวนการที่จะได้มาซึ่งกระดูก หมายความว่า ต้องใช้เวลาในการทำหัตถการนานขึ้น คนไข้ต้องเจ็บตัวเพิ่มขึ้นจากบริเวณที่ทำการรักษา 

ปัจจุบัน จึงมีวัสดุทดแทนเหงือกและกระดูกถูกคิดค้นขึ้นมากมาย แต่อย่างไรก็ดี ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังคงไม่ดีเท่าการใช้กระดูกของคนไข้เอง

ปรึกษาเราฟรี!

@pskdentalcenter

เพิ่มเพื่อน

โทร : 0646916165