โปรโมชั่น วีเนียร์ ทันตกรรมเพื่อความงาม คลินิกทันตกรรมพีเอสเค วีเนียร์ คอมโพสิตวีเนียร์ คอมโพสิตวีเนียร์

 

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ที่จริงแล้ว ทันตกรรมเพื่อความงาม เป็นหลักการหรือเรียกได้ว่า ใช้หลักการของทันตกรรมประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการสร้าง หรือต่อเติมลักษณะของฟันธรรมที่มีอยู่ ให้มีลักษณะเป็นไปตามที่แต่ละคนต้องการ หรือให้เป็นไปตามที่แต่ละคนพอใจ

ที่คลินิกทันตกรรมพีเอเสเค มีบริการการรักษา
ทันตกรรมเพื่อความงาม หลากหลายสาขา
โดยคุณหมอเฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น

เซรามิกวีเนียร์

คอมโพสิตวีเนียร์ ทั้งแบบฉีด และแบบปกติ

การอุดปิดช่องว่างด้วยเรสินคอมโพสิต เป็นต้น

แต่ ทันตกรรมเพื่อความงาม ไม่ได้มีแค่ 3 ชนิดนี้
อาจจะมีการทำครอบฟันร่วมกันกับการทำวีเนียร์ก็ได้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของการรักษา
และฟันของคนไข้แต่ละคนก่อนเริ่มการรักษา

โปรโมชั่นวีเนียร์

ปรึกษาทำวีเนียร์ ครอบฟัน ทันตกรรมเพื่อความงาม ฟรี!

@pskdentalcenter

เพิ่มเพื่อน

โทร : 0646916165

 

ทันตกรรมเพื่อความงาม

กลุ่มครอบฟัน สะพานฟัน หรือรากฟันเทียม

ไม่เพียงเฉพาะวีเนียร์ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันว่า ทำเพื่อเปลี่ยนรูปร่างของฟันให้สวยงามตามที่แต่ละคนต้องการเท่านั้น การทำครอบฟัน สะพานฟัน หรือแม้แต่กระทั่งรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป แล้วทำครอบฟันขึ้นให้พร้อมกันกับการทำเวียร์บริเวณซี่อื่นๆ ก็สามารถทำให้สีและรูปร่างของฟันให้สวยเข้ากับวีเนียร์ที่ทำได้เช่นกัน ก็ถือว่าการทำครอบฟัน สะพานฟัน หรือรากฟันเทียม เพื่อทดแทนการสูญเสียฟันไปนั้นเป็น ทันตกรรมเพื่อความงาม ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการรักษาของฟันแต่ละซี่ว่าเหมาะสมกับการรักษาแบบใด อย่างไรก็ตาม ควรจะปรึกษาทันตแพทย์เพื่อร่วมกันวางแผนการรักษาจะดีที่สุด

ครอบฟัน สะพานฟัน
ทันตกรรมเพื่อความงาม ครอบฟัน วีเนียร์ สะพานฟัน คลินิกทันตกรรมพีเอสเค PSK Dental Center
ทันตกรรมเพื่อความงาม การผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิมความยาวฟัน

 

ทันตกรรมเพื่อความงาม

การผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิมความยาวตัวฟัน

ไม่ใช่เฉพาะ ทันตกรรมประดิษฐ์ เท่านั้นที่สามารถเพิ่มความสวยงามให้กับฟันของเราได้ แต่ในงานศัลย์ปรทันต์ก็สามารถเพิ่มความสวยงามให้กับฟันได้เช่นกัน อย่างการผ่าตัดเพิ่มความยาวของตัวฟัน อาจทำให้ฟันดูดีขึ้น โดยไม่ต้องทำวีเนียร์เลยก็ได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวตัวฟันได้ แนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์เพื่อร่วมกันวางแผนการรักษาจะดีที่สุด

การผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวตัวฟัน
รับชำระด้วยบัตรเครดิต mastercard visa jcb uniopay พร้อมผ่อนชำระ 0%
รับชำระด้วยบัตรเครดิต mastercard visa jcb uniopay พร้อมผ่อนชำระ 0%
รับชำระด้วยบัตรเครดิต mastercard visa jcb uniopay พร้อมผ่อนชำระ 0%
รับชำระด้วยบัตรเครดิต mastercard visa jcb uniopay พร้อมผ่อนชำระ 0%