ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เด็ก ไม่ใช่ ผู้ใหญ่ตัวเล็ก

เพราะฉะนั้นการรักษาเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ จะมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่

ในเรื่องสุขภาพช่องปากก็เช่นกัน การรักษาษาฟันเด็ก ก็จะแตกต่างกับการรักษาในผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในแง้ขอ การพิจารณาการรักษา วัสดุอุปกรณ์ หรือขั้นตอนการรักษา

การอุดฟันเด็ก ก็อาจไม่ใช้วัสดุเดียวกันกับการอุดฟันในผู้ใหญ่

การรักษารากฟันในเด็ก ก็ต่างกับการรักษารากฟันในผู้ใหญ่

ฉะนั้นการรักษาอาการหรือโรคต่างๆในเด็ก ผู้ปกครองอาจจะต้องมีความจำเป็นในการเลือกสถานที่ละเอียดมากกว่าการรักษาในผู้ใหญ่ ทั้งนี้เป็นเพราะ บางครั้ง เด็กไม่สามารถอธิบายได้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไร มีอาการอย่างไร ก็จะทำให้การรักษาคลาดเคลื่อนไป

ถ้าเป็นกรณีทำฟัน ถ้าไปสถานพยาบาลที่ไม่มีเครื่องมือสำหรับเด็ก มีแต่เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ อาจทำให้การรักษาไม่ดีเท่าที่ควร และตัวเด็กเองก็ไม่สามารถพูด ไม่สามารถอธิบายได้ว่าตนเองมีอาการอย่างไร ส่งผลให้ความรุนแรงของโรคสูงขึ้นได้

ที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับการรักษาในเด็กโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุดฟัน ครอบฟัน รักษารากฟัน ถอนฟัน ไปจนเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น ฟลูออไรด์ เป็นต้น จึงมั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่พาบุตรหลานของท่านมารับการรักษาที่คลินิกทันตกรรมพีเอสเค จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่อัพเดท และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

ทำนัดหมายทำฟันเด็ก ตอนนี้!

@pskdentalcenter

เพิ่มเพื่อน

โทร : 0646916165